Často kladené otázky

Inzercia a všetky služby súvisiace s ňou sú absolútne bezplatné.

Množstvo inzerátov jedným užívateľom je neobmedzené.

Inzerát je aktívny do doby, kedy sa ho autor inzerátu sám nerozhodne vymazať z ponuky inzercie, ak je v súlade s podmienkami inzercie.

Skontrolujte, či veľkosť obrázka nepresiahla 5MB a či ste obrázok správne vložili a bol kompletne načítaný. V prípade pretrvávajúcich problémov, prosím kontaktujte našu podporu v odkaze nižšie.

Áno. Na domovskej stránke je v navigačnej lište možnosť vstupu do účtu, kde stačí kliknúť na „vozidlá“ a zobrazí sa zoznam vašich inzerátov, ktoré je možné následne upraviť.

Na domovskej stránke je v navigačnej lište možnosť vstupu do účtu, kde stačí kliknúť na „vozidlá“ a zobrazí sa zoznam vašich inzerátov, ktoré je možné následne vymazať z inzertnej ponuky.

Autohub je internetový portál, ktorý poskytuje online inzertné služby pre všetkých úplne zdarma.
Autohub.sk © 2020-2021. Všetky práva vyhradené.